Методичний бюлетень “Молоді учителі

План роботи школи адаптації молодого вчителя 2017 – 2018 н.р.

Проблема: „Формування особистості вчителя — основа розвитку освіти”.
 Мета:
 • Надання методичної допомоги молодим вчителям;
 • Прискорити процес адаптації молодих вчителів до входження в професію;
 • Сприяти професійному становленню молодих колег;
 • Формувати потребу в безперервній освіті, стимулювати самоосвітню роботу молодих вчителів;
 • Інформувати вчителів про досягнення педагогічної науки і практики. Дата проведення: жовтень.

 

Засідання І (вересень)

 1. Співбесіда з молодими вчителями з питання «Як вам працюється у школі».
 2. Ознайомлення молодих педагогів із системою роботи в школі («Молоді вчителі: права

та обов’язки», «Традиції школи», План роботи школи»).

 1. Анкетування молодих спеціалістів з питання: «Якої допомоги ви потребуєте».
 2. Практична робота: опанування навичок ведення шкільної документації.

Робота між засіданнями

 1. Опрацювання молодими вчителями Ортинською М. Л., Горбань Р. І. методичної літератури.
 2. Ознайомлення з методичними рекомендаціями, наявними в методичному кабінеті

(опрацювання питань самоаналізу уроку, вимог до сучасного уроку тощо).

 1. Вивчення досвіду роботи вчителів школи, матеріали щодо якого наявні в методичному

кабінеті.

 1. Опрацювання статей із фахових журналів, газет, присвячених темі «Сучасний урок».

Засідання II (жовтень)

Тема: «Як зробити урок ефектним»

 1. Методичні поради: «Молодий учителю, вироби власний стиль».
 2. Розгляд питання вибору раціональних методів викладу нового матеріалу.
 3. Відвідування та обговорення уроків, що проводять учителі-наставники.
 4. Проведення ділової гри «Моделювання структури уроку відповідно до обраного типу».

Робота між засіданнями

 1. Опрацювання фахової періодики.
 2. Відвідування уроків молодих учителів наставниками.
 3. Підготовка молодих педагогів до здійснення самоаналізу уроків.
 4. Підготовка реферату на тему: «Способи активізації пізнавальної діяльності школярів».

Засідання ІІІ (листопад)

Тема: «Активізація пізнавальної діяльності учнів»

 1. Доповідь на тему: «Шляхи та способи активізації пізнавальної діяльності школярів».
 2. Заслуховування рефератів та їх обговорення.
 3. Відвідування та обговорення уроків.
 4. Проведення інтелектуальної гри «Щасливий випадок».

Робота між засіданнями

 1. Опрацювання педагогами-початківцями літератури з питань диференційованого

навчання та індивідуального підходу до навчання.

 1. Взаємовідвідування уроків (наставник — молодий спеціаліст).
 2. Опанування молодими вчителями методики проведення уроків тематичного обліку

знань.

Засідання IV (грудень)

Тема: «Реалізація диференційованого та індивідуального підходів до навчання»

 1. Проведення «круглого столу» на тему: «Переваги та проблеми застосування диферен-

ційованого підходу до навчання».

 1. Ознайомлення з досвідом колег: відвідування уроків, факультативних занять.
 2. Проведення ділових ігор «Виявлення прогалин у знаннях дітей», «Методика проведення

уроків тематичного обліку знань та їх типи».

Робота між засіданнями

 1. Опрацювання молодими педагогами Положення про класного керівника.
 2. Вивчення посадових обов’язків класного керівника.
 3. Ознайомлення з Національною програмою «Освіта», програмою «Діти України»,

Концепцією національного виховання, Концепцією громадянського виховання тощо.

Засідання V (лютий)

Тема: «Педагогіка співпраці»

 1. Розгляд питання: «Учнівське самоврядування і його роль у налагодженні

демократичних стосунків між учителем та учнем».

 1. Розгляд питання організації роботи класного колективу.
 2. Відвідування позакласних заходів (виховної години, класних зборів).
 3. Практична робота: ознайомлення з документами МОН України, що стосуються роботи

класного керівника.

Робота між засіданнями

 1. Опрацювання молодими вчителями літератури: «Педагогічний пошук», Падаяк О.

Педагогічні технології, Сазоненко Г. Перспективні освітні технології.

 1. Ознайомлення з картотекою ППД
 2. Підготовка до дискусії на тему «Інноваційні технології: пошуки, проблеми».

Засідання VI (березень)

Тема: «Впровадження в практику роботи нових педагогічних технологій та

інновацій»

 1. Дискусія — зустріч із педагогами-майстрами, присвячена питанню: «Інноваційні

технології: пошуки, проблеми».

 1. Відвідування уроків, що проводяться вчителями-майстрами, з метою ознайомлення з

педагогічними технологіями, які застосовуються в школі.

 1. Організація ділової гри «Нестандартні форми проведення уроків».

Робота між засіданнями

 1. Підготовка до обміну досвідом «Мої педагогічні знахідки».
 2. Виготовлення зразків роздавального матеріалу.
 3. Підготовка своїх рекомендацій щодо проведення декади молодого вчителя.

 

 

1-1_p_i       Як підготувати відкритий урок

(Поради вчителям і викладачам, які розробляють відкритий урок або виховний захід за індивідуальною програмою атестації)